Monday, September 26, 2016

Food Facts

Image result for foodEnjoy these fun food facts for kids. Learn a range of interesting facts about food and nutrition, topics that play an important role in everyone’s lives. What foods are popular around the world? Is it common to have a food allergy? What is a vegan? Find out the answers to these questions and much more.


Image result for foodԵրեխաները հաճույք են ստանում այս ուտելիքների մասին փաստերից: Սովորեք մի շարք հետաքրքիր փաստեր սննդի եւ սնուցման թեմաներով, որոնք կարեւոր է բոլորիս կանքում: Ինչ ուտելիքներ կան ամբողջ աշխարհում: Արդյո՞ք սննդի ալերգիան տարածված է: Ո՞վ է բուսակեր: Պարզել այս հարցերի պատասխանները եւ ավելին:

No comments:

Post a Comment

Օր հինգերորդ

Այսօր ամենալավ օրերից մեկն էր։ Ամբողջ օրն անցկացրել ենք դրսում։ Առավոտյան պարապմունքից հետո գնացինք խեցեգործարան։ Մի ժամ աշխատելուց հետո գն...