Monday, November 23, 2020

Assignments for 23.11.2020

NEF  Upper Intermediate  Workbook. slide 18  b,/ complete the text with suitable word

b) The worst journey I ever had was when I flew to New York last year. I arrived at the terminal in plenty of the time, but when I got to the check in desk, there was an enormous queue. By the time it was my turn, there were no window seats left, so I had to seat in the middle of a row. The man at passport control didn’t seem to like the photo in my passport, but in the end he let me through, but my scissors were confiscated during the security check. My flight was called as soon as I arrived at the departure lounge, and I had to run to reach the gate in time. I sat next to a small child who screamed loudly when we took off , and didn’t stop screaming for two hours. the weather in New York was terrible when we arrived and I’ve never experienced such a scary landing. I was so relieved when we finally touched the ground. The worst thing is that when I went to baggage reclaim to pick up my luggage, I was told that my suitcase had been left behind. I spent my first two days in New York with no clothes!

Thursday, November 19, 2020

Reasons why to study at “Mkhitar Sebastatsi” Educomplex

One of the reasons for studying at the “Mkhitar Sebastatsi” еducomplex is that I have the right to free speech, to move here, to have a different opinion. I love my school because it differs from the others both externally and internally. We have the opportunity to choose which subject to study. In the educational complex we preserve our national. We learn dances and songs. These are all reasons why we can choose the “Mkhitar Sebastatsi” educomplex.

Monday, November 16, 2020

Assignments 16.11.2020

Write a letter of complaint using the words learnt from 504 Essential Words, the sample letter  slide 25

Dear Sirs:

Three weeks ago, I bought a 20¹¹ Royal TV set (Item #996R) from your catalog, which had featured an annual clearance sale at enormous savings. I am enclosing a copy of the $200 money order that I sent to you.

When my father and I unpacked the set, we detected several defects, including a scratched screen and a broken volume dial. Since that was not my fault, I believe that I am entitled to receive a new set.

It was a hardship for me to save part of my weekly allowance for six months in order to pay for the TV, and I would appreciate your help in this matter. Even though it is not an expensive set, and I was getting it at a comprehensive price, I still feel that the merchandise should be perfect.

Obviously, one of your employees had evaded to do an essential inspection before the TV was shipped to my home.

Sincerely,
Arthur Karnes

Ես Սեբաստացի եմ

Ես սեբաստացի եմ արդեն գրեթե 6 տարի։ Կրթահամալիրում ինձ դուր է գալիս ամեն ինչ՝ սովորող-ուսուցիչ հարաբերություններից սկսած։ Կրթահամալիրի ուսուցիչները մեր ավագ ընկերներն են և օգնում են ամեն հարցում։ Երբ ես հինգերորդ դասարանից սկսեցի սովորել կրթահամալիրում, ես չէի պատկերացնում, թե ինչ նոր աշխարհ եմ մտնում, որտեղ ամեն ինչ ուրիշ է։ Չէի մտածում, որ ուսուցչի հետ պիտի նկարենք պատերի վրա, կավով աշխատենք, հեծանիվ վարենք, ամեն առավոտ երգենք, պարենք և այն։ Դասերը սովորելու հետ միաժամանակ մենք ձեռք ենք բերում բազմաթիվ հմտություններ և կարողություններ, որոնք մեզ օգնելու են մեր կայացման ճանապարհին։ Կրթահամալիը մեզ թույլ է տալիս ազատ մտածել, ունենալ տարբերվող կարծիքներ։ Կրթահամալիրում մենք՝ ամեն մեկս, դառնում ենք մի անհատ և այնտեղից դուրս գալիս, ունենում ենք շատ երազանքներ, նպատակներ և այլ պատկերացում աշխարհի և այնտեղ ապրող մարդկանց մասին։ Կրթահամալիրն ինձ շատ բան է սովորեցրել և շարունակում է սովորեցնել։ 

Sunday, November 15, 2020

Էգոիզմ և ալտրուիզմ

 Էգոիզմն այն է, երբ մարդը սիրում է միայն իրեն, իսկ ալտրուիզմը՝ դրա հակառակը։ Ես երկուսն էլ չեմ համարում դրական։ Էգոիստ լինելը շատ վատ բան է։ Այդպիսի մարդիկ լինում են եսասեր, վատ են վերաբերվում կողքիններին։ Ալտրուիստններն էլ մտածում են կողքինների մասին և անտեսում են իրենց։ Կարծում եմ պետք չէ լինել էգոիստ կամ ալտրուիստ։ Երկուսն էլ ինձ համար տարօրինակ հատկանիշներ են։ Բայց ալտրուիզմն ավելի անհասկանալի և տարօրինակ է, որովհետև ինչպես կարող ենք մտածել կողքինների մասին և անտեսենք ինքներս մեզ։ Ես չեմ կարող ասել էգոիստ եմ, թե ալտուրիստ, որովհետև ես մտածում եմ իմ և իմ շուրջը գտնվող մարդկանց մասին։ 

Friday, November 13, 2020

Կարդում ենք արևմտահայ գրականություն

Արևմտահայ գրականությունից կարդա Գրիգոր Զոհրապի նովելներից.

«Կարծեմ թե», «Ռեհան», «Դիմակ», «Այինկա», «Փոստալ», «Մագդաղինե» և այլն։

Միսաք Մեծարենցի բանաստեղծությունները

Ընթերցում ենք «Աքասիաներու շուքին տակ», «Վայրկյան», «Սիրերգ», «Անանուն», «Երազի օրեր» բանաստեղծությունները։

Միսաք Մեծարենցի բանաստեղծությունները կարդալով՝ ես տեսա մի գիշերային պատկեր, որտեղ կային գունեղ ծաղիկներ, մութ և աստղազարդ երկինք, գեղեցիկ նորալուսին և կանաչ ծառերով պատված մի արահետ։ Բանաստեղծությունները շատ պատկերավոր և գույներով լի էին։ Նա կարծես այնպես է գրում, որ բոլոր բանաստեղծությունները կարելի է երգի վերածել։ Կարծում եմ նա իր բանաստեղծություններում նկարագրել է իր ծննդավայրը, որը գտնվում էր Եփրատ գետի ձախ ափին, պատված էր ժայռերով, կիրճերով, գետերով։ Կենսագրության մեջ ասվում է, որ նա շատ ամաչկոտ և լռակյաց էր։

Assignments for 23.11.2020

NEF  Upper Intermediate  Workbook. slide 18  b,/ complete the text with suitable word b) The worst journey I ever had was when I flew to New...