Tuesday, October 4, 2016

Հիմքեր

03.10.2016թ   Դաս 8

1.9 Հիմքեր, որ նյութերն են կոչվում հիմքեր, բերել կենցաղում դրանց օգտագործման օրինակներ։Պատրաստել ուսումնական նյութ։
1.Ո՞ր նյութերն են կոչվում հիմքեր:
Հիմքերը քիմիական նյութեր են, որոնց մոլեկուլները բաղկացած են մետաղի ատոմից և մեկ կամ մի քանի հիդրօքսիդ խմբից: 
2.Բերել կենցաղում դրանց օգտագործման օրինակներ:
Շինարարական աշխատանքներում չհանգած կրի վրա ջուր ավելացնելիս թշշոց է լսվում, և ջերմությունն անջատվում է։ Չհանգած կիրը, միանալով ջրին առաջացնում է մեկ այլ նյութ՝ հանգած կիր:
3.Պատրաստել ուսումնական նյութ։


No comments:

Post a Comment

Д/з

Домашнее задание:   «Людей одинаковых на свете нет!» Напишите небольшое сочинение, подтвердив или опровергнув данное утверждение. Люди р...