Saturday, November 19, 2016

Пузыри

Все мы восхищаемся пузырями, особенно мыльными — их идеально круглой формой и переливающейся разными красками поверхностью. Английский физик Бойз был так заинтригован мыльными пузырями, что написал 200 - страничную книгу: «Мыльные пузыри. Их цвет и силы, придающие им форму».

Մենք բոլորս էլ սիրում ենք փուչիկներ, հատկապես օճառային: Դրանք ունեն կատարյալ կլոր ձև և շողացող մակերևույթ տարբեր գույներով: Անգլիացի ֆիզիկոս Բոյսը այնքան էր ոգևորվել այդ օճառային փուչիկներով, որ իր երկու հարյուր էջ ունեցող գրքի մեջ գրել էր, որ օճառային փուչիկների գույնը և ուժը տալիս է նրան ձև:

No comments:

Post a Comment

Թեմա 3. Զուգահեռ ուղիղներ

3.1 Երկու ուղիղների զուգահեռության հայտանիշները 3.2 Զուգահեռ ուղիղների աքսիոմը