Saturday, February 18, 2017

Դասարանական աշխատաանք․մաթեմատիկա․1․
34) n+(n+1)+(n+2)= 3n+3
35) k+(k-1)+(k-2)+(k-3)=4k-6
36) m+(m-1)+(m-2)=3m-3
37) 2k+(2k+2)+(2k+4)+(2k+6)
38) 2k+8+2k+6+2k+4+2k+2


No comments:

Post a Comment

Օր հինգերորդ

Այսօր ամենալավ օրերից մեկն էր։ Ամբողջ օրն անցկացրել ենք դրսում։ Առավոտյան պարապմունքից հետո գնացինք խեցեգործարան։ Մի ժամ աշխատելուց հետո գն...