Wednesday, September 27, 2017

Д/з

Домашнее задание:  прочитать одну из сказок Киплинга.  

Как ты думаешь, только ли для детей эта сказка? 

Сказка для всех, потому что она учит всех быть воспитанным.

Чему она тебя научила?


Надо быть воспитанным.

 Какие новые слова встретились тебе в этой сказке? 


великолепний, восхитительный, зарумянилсяСоставь с этими словами предложения.

 Сказка великолепная и восхитительная
  Пирог зарумянился.

No comments:

Post a Comment

Համաշխարհային պատմթյուն

Լուսավորականության դարաշրջանը/Համաշխարհային պատմություն ,էջ 18-23 բանավոր/ 1 Ներկայացրու լուսավորականության գաղափարախոսությունը, ժամանակ...