Wednesday, October 12, 2016

Շարժում

Նյութը տեսեք այստեղ

No comments:

Post a Comment

Թեմա 3. Զուգահեռ ուղիղներ

3.1 Երկու ուղիղների զուգահեռության հայտանիշները 3.2 Զուգահեռ ուղիղների աքսիոմը