Wednesday, October 12, 2016

Մաթեմատիկա, տրամաբանություն


  1. Գերանը 12 մասի կտրելու համար քանի° տեղից է պետք սղոցել:
11
  1. Գնացքը կազմված է 10 վագոնից:Գայանեն նստած է վերջից հաշված երրորդ վագոնում:Սկզբից հաշված որերորդ վագոնում է գտնվում Գայանեն:
3-րդ
  1. Աշոտը սկսեց լուծել խնդիրները սկսած 7 համարից:Քանի°խնդիր լուծեց նա,եթե վերջին խնդիրը 27-ն էր:
21
  1. Քանի° թիվ կա,որ մեծ է46-ից և փոքր է 66-ից:
19
  1. Բժիշկը հիվանդին նշանակում է  10 սրսկում՝ 2 օր  ընդմիջումով:Ո°րքան ժամանակ  է պետք սրսկումը ավարտելու համար:

No comments:

Post a Comment

Օր հինգերորդ

Այսօր ամենալավ օրերից մեկն էր։ Ամբողջ օրն անցկացրել ենք դրսում։ Առավոտյան պարապմունքից հետո գնացինք խեցեգործարան։ Մի ժամ աշխատելուց հետո գն...