Monday, April 24, 2017

Մաթեմատիկա․ տնային աշխատանք․


1.Գտնել ամենամեծ եռանիշ թիվը,որի թվանշանների գումարը պարզ թիվ է:

995

2.Երկնիշ թիվը բազմապատկեցին 1000-ով:Արդյունքում ստացվեց հնգանիշթիվ,որը բաժանվումէ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 :Գտնել այդ երկնիշ թիվը :


63
3.Խանութպանի մոտ կա  9 կգ ալյուր և50 և200 գրամանոց մեկական կշռաքար: Ինչպե՞ս կարող է խանութպանը երեք կշռումով ստանալ  2  կգ ալյուր:

No comments:

Post a Comment

Д/з

Домашнее задание:   «Людей одинаковых на свете нет!» Напишите небольшое сочинение, подтвердив или опровергнув данное утверждение. Люди р...