Thursday, April 20, 2017

Բնագիտություն

  1. Ինչ է իրենից ներկայացնում փոշոտումը

  1. Ինչպես է տեղի ունենում շնչառությունը բույսերի և կենդանիների մոտ
  1. Օրգանիզմը մեկ ամբողջական համակարգ
Օրգանիզմը մեկ ամբողջական համակարգ

  1. Սեռական բազմացում

  1. Անսեռ բազմացում

  1. Սերմերի տարածվածությունը
Սերմերի տարածվածությունը

  1. Բույսերի աճը և զարգացումը

No comments:

Post a Comment

Համաշխարհային պատմթյուն

Լուսավորականության դարաշրջանը/Համաշխարհային պատմություն ,էջ 18-23 բանավոր/ 1 Ներկայացրու լուսավորականության գաղափարախոսությունը, ժամանակ...