Thursday, March 23, 2017

I dream...I dream had a colorful parrot because I love parrots. If I have a parrot I will feed her. I have a dream of voles too. My uncle had a voles and I love him very much. I will seam her clothes, will love her, will feed her.

No comments:

Post a Comment

Օր հինգերորդ

Այսօր ամենալավ օրերից մեկն էր։ Ամբողջ օրն անցկացրել ենք դրսում։ Առավոտյան պարապմունքից հետո գնացինք խեցեգործարան։ Մի ժամ աշխատելուց հետո գն...